Nytt partneringprojekt för Imtech VS-teknik i Stockholm

Imtech har fått i uppdrag att ansvara för samtliga VS- och sprinklerinstallationer i ytterligare en byggetapp av kvarteret Syllen i Årstadal. Ordersumman är på runt 30 miljoner kronor och projektet beräknas vara avslutat kring årsskiftet 2018/2019.

Sammanlagt uppför fastighetsbolaget AB Stockholmshem 357 lägenheter, varav 172 studentlägenheter, i den aktuella etappen som går under namnet Syllen 3. De tio flerbostadshusen på sammanlagt runt 18 200 kvadratmeter kommer också att rymma en förskola.

Den ansvariga Imtechfilialen, Stockholm Bostad, har fått uppdraget av Skanska och projektet bedrivs som partneringentreprenad – det tredje i raden man gör åt just Skanska.

– Att jobba i partneringprojekt innebär att man gemensamt arbetar för att nå uppsatta mål både kvalitetsmässigt och ekonomiskt genom hela projektet. Det kräver att man har stort förtroende för andra inblandade aktörer, säger Bo Lindholm, filialchef Stockholm Bostad.

– Syllen 3 låg som option i ett tidigare avtal, Golvläggaren. Anledningen till att det lösts ut är att uppdragsgivaren är nöjd med vår insats och med samarbetet.

Genom det aktuella projektet stärker Imtech sin marknadsposition ytterligare när det gäller både partneringprojekt och som viktig bostadsbyggare i Stockholm i stort. Imtech står för samtliga VS- och sprinklerinstallationer i de nya energieffektiva lägenheterna, som får energiklass Silver.

– Det ställer extra krav på oss som teknikleverantörer när det gäller teknisk kompetens och samarbete med övriga aktörer.

Den största tekniska utmaningen ligger annars i att det är 17 meter i nivåskillnad där husen uppförs.

– Det är ett komplicerat projekt och det är något vi uppskattar. Då kommer vår kunskap mer till sin rätt.

Byggnationen föregås av omfattande markarbeten med mycket sprängningar och Bo Lindholm räknar med att ha medarbetare på plats från och med december.

Den nya stadsdelen Årstadal ligger på promenadavstånd från Stockholms innerstad. Redan idag är runt tio kvarter med cirka 1 500 bostäder klara och inflyttade. När hela området står klart till sommaren 2019 kommer det att bestå av runt 4 200 bostäder.

För mer information kontaktaBo Lindholm, filialchef, Imtech VS-teknik Stockholm Bostad, 010-475 30 21 , e-post: bo.lindholm@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.www.imtech.se