Imtech sprinklar Rustas nya centrallager

Rusta bygger ett nytt centrallager norr om Norrköping. Imtech har fått uppdraget att sprinkla det nya jättelagret som får en yta på nästan 64 000 kvadratmeter och kommer ha plats för gott och väl 150 000 pallar.I dag använder Rusta flera olika lager runt om i Småland, men med de senaste årens kraftiga expansion väljer nu Rusta att samla allt till en plats, vilket förenklar logistiken och minskar de interna transporterna.

Ordersumman för Imtech uppgår till ca 25 miljoner kronor. Entreprenadformen är totalentreprenad. Imtech VS-teknik Sprinkler i Göteborg håller i jätteprojektet tillsammans med filialerna i Växjö och Örebro.

- Det var storleken på projektet som gjorde att vi gick ihop för att på så sätt kunna skapa resurser tillsammans, säger Anders Amström, filialchef Imtech VS-teknik, avdelning sprinkler i Göteborg. Genom att samarbeta kan vi vara med och konkurrera om de verkligt stora uppdragen.

Anders berättar att storleken och logistiken är de största utmaningarna liksom den totala omfattningen av alla installationer. Sprinklerinstallationerna inleddes vid årsskiftet och ska vara slutförda i september.

Sammanlagt installeras drygt 27 000 sprinklermunstycken och 53 000 meter rör. Själva höglagret är 34 meter högt och innehåller 17 000 sprinkler. Golvytan i höglagerdelen är 8 000 kvadratmeter.

Bra referenser från tidigare utförda sprinklerinstallationer - bland annat ICA-lagret i Helsingborg - och bra kontakter med företaget Byggledarna gjorde att Imtech fick uppdraget.

Rusta äger själv anläggningen och bygger i egen regi genom delad entreprenad.

För mer information kontakta

Anders Amström, filialchef Imtech VS-teknik Sprinkler Göteborg, 010-475 20 48 , e-post: anders.amstrom@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.