Imtech säljer kylverksamheten i Stockholm/Uppsala

Sedan Imtech tog över kylverksamheten i Stockholm/Uppsala, har vår målsättning varit att vara ett komplett installations- och serviceföretag på den lokala kylmarknaden. Vi har haft en stark marknadsposition, men inte lyckats utveckla verksamheten på det sätt vi önskat. Lösningen på detta har blivit att sälja kylverksamheten i Stockholm/Uppsala. Överlåtelsen skedde den 1 februari 2015.

Erbjudande
Plats

- Affärsområde Kyla har en stark marknadsposition, hög kompetens och ett mycket bra erbjudande. Uppbyggnaden av verksamheten har av flera orsaker tagit längre tid och kostat mer resurser än planerat. Vi måste nu fokusera alla resurser på att nå en stark orderingång och tillväxt i våra övriga etablerade verksamheter inom Imtech VS-teknik, säger Greger Gunnarsson, regionchef Imtech VS-teknik i Stockholm.

- Att vi tillsammans med den nuvarande ledningen i kylverksamheten Stockholm/Uppsala hittat en lösning där Indoor Energy tar över verksamheten i dess nuvarande form ser jag som positivt. På filialen finns en stor kunskap om de lokala kundernas behov och många duktiga medarbetare som tillsammans med den nya ägaren kan fortsätta att satsa på en bred verksamhet. Dessutom kommer vi teckna samarbetsavtal med Indoor vilket innebär en bra och långsiktig lösning för båda parter, avslutar Greger Gunnarsson.

För mer information kontakta

Greger Gunnarsson, regionchef Imtech VS-teknik Stockholm, tel 010-475 30 22, e-post: greger.gunnarsson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.www.imtech.se