Imtech omprofilerar tillsammans med Essen International

Våren 2016 står ett av Sveriges ledande installationsbolag inför en total omprofilering. Förarbetet med grundlig nollmätning har genomförts tillsammans med Straylight och när utveckling av nytt varumärke och kommunikationsstrategi skulle göras föll valet på Essen International.

Erbjudande
Plats

"Lansering av ett helt nytt varumärke kräver strategisk höjd kombinerat med ett öga för detaljer. Man får bara en chans vilket kräver framåtlutade och kunniga partners. Efter en genomgång av nordiska varumärkes- och designbyråer föll valet på Essen International. En progressiv partner, med ett oslagbart track-record och dessutom ett trevligt gäng som inte räds lite skit under naglarna", säger Thomas Rebermark, Informations och Marknadschef på Imtech Nordic.

Med hjälp av Straylight har Imtech har under hösten gjort en grundlig nollmätning i Finland, Norge och Sverige. Identitet och position och lediga utrymmen har kartlagts. Ur det har en grundläggande varumärkesplattform växt fram. Nu skall varumärkesstrategi, grafisk design och kommunikationsplan tas fram. Varje liten detalj från pennor och mallar till kläder, skyltning, webb och sociala medier skall betas av.

"Vi är superglada att ha Thomas och Imtech ombord. Ett erfaret och ambitiöst gäng med viljan att göra något som sticker ut på en marknad som är något eftersatt när det gäller varumärkesbyggnad. Vi har fått ett stort förtroende och det här ska bli riktigt kul", säger Alex Holmén, VD, Essen International.