Imtech Nordics moderbolag ställer in sina betalningar

Under tisdagen lämnade teknik- och installationsföretaget Imtech Nordics nederländska moderbolag in en begäran om att få ställa in sina betalningar. Ansökan är en följd av den tidigare konkursen för det tyska dotterbolaget inom koncernen. Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, påverkas inte i nuläget.

Erbjudande
Plats

– Naturligtvis är situationen allvarlig och koncernen ser just nu över alla möjligheter. Imtech Nordic är dock det mest lönsamma bolaget i koncernen, och vi är inte beroende av vare sig operationellt eller finansiellt stöd från koncernen, säger Håkan Kirstein, vd på Imtech Nordic.

Delar av Imtechkoncernen har under en längre tid haft problem med svag eller bristande lönsamhet. Det gäller framförallt verksamheten i Tyskland, men även i Spanien, Nederländerna och Storbritannien. Den 28 juli gick moderbolaget Royal Imtech NV ut med en vinstvarning inför halvårsrapporten 2015, till följd av ett svagare resultat än förväntat. Sedan dess har förhandlingar pågått med koncernens ägare och långivare om ytterligare finansiering. Förhandlingar som på tisdagdagen resulterade i beslutet att moderbolaget ansöker om att få ställa in sina betalningar.

Imtech Nordics anställda och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland berörs i nuläget inte av konkursansökan.

– Vi på Imtech Nordic fortsätter att leverera till våra kunder på samma professionella sätt som vanligt. Alla medarbetare, kunder och leverantörer kan känna trygghet i att vi är ett lönsamt och självförsörjande bolag, säger Håkan Kirstein.

För mer information kontakta: Thomas Rebermark, informations- och marknadschef, Imtech Nordic AB, tel: 010-475 39 81, e-post: thomas.rebermark@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

Om Imtech Elteknik

Imtech Elteknik är en av Sveriges största aktörer inom elteknik med många år i branschen. Idag har vi ca 2 200 anställda på ett 70-tal platser i landet, och en årlig omsättning på omkring 2,2 miljarder kronor. Verksamheten omfattar allt ifrån totallösningar till mindre, enskilda insatser inom elkonstruktion, elinstallation, elservice samt data & telecom. Vi arbetar med säkerhet, automation och kraftteknik samt med energioptimering. Vi har flera elverkstäder och riktar oss främst till industri, offentlig förvaltning, fastighetsägare och byggföretag.

Imtech Elteknik är tillsammans med Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

Om Imtech Ventilation

Imtech Ventilation är bland de största aktörerna på den svenska marknaden.

Man sysselsätter runt 350 anställda och har en omsättning på omkring 900 miljoner kronor. Kontoren finns från Ystad i söder till Luleå i norr, och en särskild utlandsavdelning tar hand om kunderna utanför Sveriges gränser. Imtech Ventilation erbjuder allt från helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla till samordning av integrerade entreprenader med ventilation, el, VS, kyla och styr & övervakning. En annan viktig del av verksamheten utgörs av energirådgivning och energieffektivisering inom industri- och fastighetssektorn.

Imtech Ventilation är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech VS-teknik en del av Imtech Nordic.

Boilerplate Imtech Nordic

Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 500 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 7 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. www.imtech.se

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com