Imtech installerar miljövänlig värme i Umeå

Imtech installerar ett nytt miljövänligt värmesystem i Riksbyggens bostadsrättsförening Kemisten, i stadsdelen Ålidhem i Umeå. Flerfamiljshusen moderniseras och byggs om för att sänka energikostnaderna med miljövänlig teknik. Bergvärme, nya energicentraler med värmepumpar och energieffektiva luftbehandlingsaggregat är några av lösningarna.

Imtech VS-teknik i Umeå har fått uppdraget att installera två nya energicentraler med totalt tio värmepumpar med varmvattenproduktion, nytt kulvertsystem och nya ventilationsaggregat inklusive styr och övervakning.

- Värmeåtervinning sker via nya frånluftsaggregat på taken samt via geoenergihål, berättar Göran Ahlfeldt, filialchef för Imtech VS-teknik i Umeå. Återladdning av geoenergihålen sker via energi från frånluftsaggregaten.

Ordersumman för Imtech uppgår till drygt 22 miljoner kronor. Entreprenadformen är total- entreprenad och projektet ska vara slutfört i september 2015. I uppdraget ingår värme, sanitet, ventilation, el och styr samt borrning av energihål. Storleken på projektet och den totala omfattningen av alla installationer är den största utmaningen. Bostadsrättsföreningen består av 235 lägenheter - från ettor till femmor.

Ålidhem ligger öster om Umeälven i södra Umeå. Stadsdelen byggdes mellan 1966 och 1973 och ingick i miljonprogrammet. I samband med att Umeå utsågs till Kulturhuvudstad 2014 beslutades att stadsdelen skulle rustas upp rejält.

Bra referenser från tidigare projekt och rätt kompetens gjorde att Imtech fick uppdraget av bostadsrättsföreningen.

- Vi gjorde ett liknande projekt åt en annan förening för två år sedan då vi hjälpte även den föreningen att nå optimal ekonomisk lösning på energifrågan, avslutar Göran.

För mer information kontakta 

Göran Ahlfeldt, filialchef, Imtech VS-teknik Umeå, 010-475 33 13 , e-post: goran.ahlfeldt@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.