Imtech får förtroendet att utföra elinstallationerna för SEB:s nya kontor vid Arenastaden i Solna

Imtech Elteknik har tecknat avtal om att utföra elinstallationerna i SEB:s nya kontor med 4 400 arbetsplatser i Arenastaden. Beställare är Veidekke som i sin tur bygger åt Fabege. Satsningen på stora projekt är ett led i den ansträngning Imtech gör på att ytterligare stärka sin marknadsposition.

Erbjudande
Plats

Imtech Elteknik gör elinstallationerna i SEB:s nya kontor med 4 400 arbetsplatser i Arenastaden. Beställare är Veidekke som i sin tur bygger åt Fabege.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan och omfattar nybyggnation av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia. Byggnaden är uppdelad på tre hus som binds samman med glasövergångar. Beställningssumman är på drygt 80Mkr.

- Imtech Elteknik kommer att utföra installationerna inom ramen för Stora Projekt. En satsning som Imtech Elteknik startat upp i Stockholmregionen, säger regionschef Hans Terland. Projektet passar oss mycket bra och är helt i linje med vår kärnverksamhet och våra planer på att vidareutveckla vårt erbjudande. Projektet beräknas sysselsätta ca 40 montörer under en längre tid.

Projektet modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar.

Byggnaderna projekteras för att bli miljösmarta med fokus på låg energiförbrukning och hållbara materialval samt miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Systemet täcker hela byggprocessen, allt från rivning av tidigare fastighet, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering till påverkan på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Om Imtech:

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på den nordiska marknaden erbjuder vi en rad produkter och tjänster inom värme & sanitet, elteknik och ventilation under varumärket Imtech Nordic. Vi omsätter ca 7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerade på ett hundratal orter. För mer information: www.imtech.se

För mer information kontakta:

Hans Terland, Imtech Elteknik region Öst, tel. 010-472 40 90 hans.terland@imtech.se eller Thomas Rebermark, informations- och marknadschef Imtech Nordic, tel. 010-475 39 81, thomas.rebermark@imtech.se