Stort uppdrag för Imtech på Mölndals sjukhus

Ett nytt hus för forskning, utveckling och undervisning ska uppföras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Huset ska bli en mötesplats för forskare, studenter och medarbetare. Imtech Elteknik har fått uppdraget att utföra el- och säkerhetsinstallationerna i byggnaden, som får en stark miljöprofil. Målsättningen är att den ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Erbjudande
Plats

Det nya huset består av en byggnad i sex våningsplan, källare/kulvert samt fem våningsplan ovan mark. Ytan uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter. Totalt investeras runt 200 miljoner kronor.

Imtech Elteknik, Region Väst, har haft flera sjukhusuppdrag under de senaste åren, något som starkt bidrog till det nya uppdraget. Regionchef Fredrik Allthin berättar att företagets kompetens, kvalitet och erfarenhet av andra sjukhusprojekt vägde tungt.

- Sjukhusinstallationer är ofta komplexa rent installationsmässigt och det är bra att ha jobbat med liknande projekt tidigare, säger han. Vi gav ett mycket omfattande anbud och hade en starkt bemannad grupp vid anbudspresentationen, något som också bidrog till att vi fick jobbet. Priset togs inte upp i detta skede, utan det var mjuka parametrar som avgjorde.

Entreprenadformen är generalentreprenad enligt AB 04 med samverkansform partnering. ByggDialog AB är generalentreprenör. Västfastigheter, som förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, är byggherre.

Installationsarbetet påbörjas i februari 2015 och hela projektet ska vara färdigt sommaren 2016.

- Projekteringen har inletts tillsammans med konstruktören ÅF , som är upphandlad av beställaren, och vi jobbar nu fram tekniska lösningar, berättar Fredrik. Vår roll är att komma med synpunkter och idéer för att hitta smarta och långsiktiga lösningar ur ett montageperspektiv, och här har vi stor nytta av våra erfarenheter från tidigare sjukhusprojekt. Vi strävar efter att tillsammans med ÅF finna långsiktiga lösningar för beställare och brukare ur ett användarperspektiv och LCC-analyser.

Fredrik bedömer att ordersumman för Imtech kommer att hamna på runt 20 miljoner kronor. Eftersom det är ett partneringjobb och riktpriset inte bestäms förrän projekteringen är klar är det svårt att ange den exakta omfattningen.

Imtechs utförare är filialen i Västra Fröunda, som tog hem jobbet.

För mer information kontakta

Fredrik Allthin, regionchef, Imtech Elteknik, Region Väst, tel 010-472 40 10, e-post: fredrik.allthin @imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech Elteknik är en av Sveriges största aktörer inom elteknik. Idag har vi ca 2 200 medarbetare på ett 70-tal platser i landet, och en årlig omsättning på omkring 2,5 miljarder kronor. Verksamheten omfattar allt ifrån totallösningar till mindre, enskilda insatser inom elkonstruktion, elinstallation, elservice samt data & telecom. Vi arbetar med säkerhet, automation och kraftteknik samt med energioptimering. Vi har flera elverkstäder och riktar oss främst till industri, offentlig förvaltning, fastighetsägare och byggföretag.

Imtech Elteknik är tillsammans med Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic. www.imtech.se