Stort projekt för Imtech i Tranås

Imtech VS-teknik svarar för rörentreprenaden i Tranås Energi AB:s nya kraftvärmeverk. Projektet är Tranås kommuns största investering någonsin med en prislapp på 340 miljoner kronor. I och med den nya pannan blir både den el och värme som Tranås Energi producerar till 100 procent förnybar. Den nya biopannan har en kapacitet för 25 MW, varav 7 MW el.

Erbjudande
Plats

Projektet är nu avslutat och anläggningen invigd.

- Ett komplext projekt med många rörmontörer och svetsare igång samtidigt, ett stort materialflöde och ett tight tidsschema, där personalen gjort ett fantastiskt jobb, säger David Bindgård, filialchef på Imtech Industrirör Göteborg/Karlstad, som svarat för installationerna. Logistiken och planeringen har varit en stor utmaning.

I kraftvärmeverket ingår mängder av industrirör av olika dimensioner - ångledningar, kondensledningar, matarvattenledningar, fjärrvärmeledningar, tryckluft, sotånga m m.

- Det har inneburit mycket och kvalificerad svetsning i trånga utrymmen, berättar David. Vissa delar krävde värmebehandling under och efter svetsning. Kraven på dokumentation och spårbarhet var höga. En del av arbetet utfördes som prefab på vår verkstad i Göteborg.

Ordersumman för Imtech var cirka 25 miljoner kronor och som mest var 25 montörer och svetsare sysselsatta. Entreprenadformen var utförandentreprenad och beställare och slutkund Tranås Energi.

- Vår erfarenhet av stora projekt tillsammans med våra resurser och rätt kompetens och pris var en viktig anledning till att vi fick uppdraget, säger David.

För mer information kontakta

David Bindgård, filialchef, Imtech Industrirör Göteborg/Karlstad, tel 010-475 20 99, e-post: david.bindgard@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.www.imtech.se