Stort projekt för Imtech i Kungälv

Ytterby centrum i Kungälv byggs om och får ett delvis nytt utseende med nya bostäder och affärer. Omgestaltningen ska ge ett attraktivare centrum. Imtech har fått uppdraget att svara för värme, sanitet samt boendesprinkler i de två hus som byggs söder och norr om centrumhuset.

Ordersumman för Imtech är närmare 10 miljoner kronor. Projekteringen är i full gång och installationerna startar i april.

Projektet omfattar nybyggnation av centrumbebyggelsen i Ytterby centrum - två huskroppar med 110 lägenheter, varav ett äldreboende, vårdcentral, apotek, tandläkarmottagning, frisersalong, restaurang och florist.

Imtech utformar sprinklersystemet tillsammans med systemet för värme och sanitet, vilket ger ett smidigare projekt.

- Kunden uppskattar att systemen ligger under en filials ansvar och inte under två olika filialer, säger Lars-Erik Larsson, filialchef för Imtech VS-teknik i Lidköping, som i framtiden gärna ser ett utökat samarbete mellan VS och sprinkler.

Totalentreprenör är Calles Bygg i Skövde. Rätt pris och tidigare bra samarbete gjorde att företaget anlitade Imtech för projektet. Calles Bygg är ett i huvudsak familjeägt byggmästarföretag som är specialiserade på den här typen av bostadsprojekt och större totalentreprenader. Imtech i Lidköping har sedan tidigare ett bra samarbete med företaget.

- Just nu utför vi VS-installationerna i två åttavåningshus i Lidköping åt Calles Bygg och vi har bra erfarenheter som vi tar med oss till projektet i Ytterby och till framtida lägenhetsprojekt, säger Lars-Erik Larsson.

För mer information kontakta

Lars-Erik Larsson, filialchef, Imtech VS-teknik Lidköping, tel 010-475 25 61, e-post: lars-erik.larsson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 70-tal kontor omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,7 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 800 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.http://www.imtech.se/