Stort bostadsprojekt för Imtech i Uppsala

Imtech har fått i uppdrag att svara för både värme, sanitet och ventilation i de nya flerbostadshus som det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem nu bygger i stadsdelen Luthagen nordväst om centrum i Uppsala. Totalt handlar det om fyra fastigheter med 139 hyresrätter samt garage i källarplan. Byggherre är Uppsalahem. Den totala ordersumman för Imtech är runt 20 miljoner kronor.

Entreprenadformen är totalentreprenad i partnering med Peab och Uppsalahem.

- Detta är det tredje kvarteret i stadsdelen som vi bygger tillsammans med Peab och Uppsalahem och där vi aktivt har deltagit i förprojekteringen, berättar Nayef Shehadeh, platschef på Imtech VS-teknik i Enköping, som tillsammans med Imtech Ventilation i Uppsala svarar för VS och ventilation.

Ventilationsdelen innebär projektering och installation av luftbehandling, fastighetsautomation samt systemintegration hos Uppsalahem. Alla fläktrum är placerade i källaren för att få ut mer boyta utan att få för höga hus. Kvarteret Cementsilon, som projektet heter, innehåller ett sexvåningshus och tre hus med 3-4 våningar.

Imtech har även fått vara delaktiga i besluten om hur den yttre miljön ska vara utformad, vilket inte är så vanligt vid denna typ av projekt.

Det var främst tack vare tidigare bra samarbete som Imtech fick uppdraget.

- Vi har flera gånger samarbetat med Peab i tidiga skeden och på ett framgångsrikt sätt arbetat tillsammans för att hitta de mest effektiva lösningarna, berättar Nayef Shehadeh. Detta arbetssätt har skapat ett unikt, ömsesidigt förtroende mellan beställare och entreprenör, vilket även banar vägen för nya beställningar.

Ordersumman för Imtech VS-teknik är drygt 11 miljoner kronor och för Imtech Ventilation omkring 9 miljoner kronor. Projektet har startat och beräknas vara klart vid årsskiftet 2016-2017.

För mer information kontakta

Nayef Shehadeh, platschef, Imtech VS-teknik i Enköping, tel 010-475 27 12, e-post: nayef.shehadeh@imtech.se

Pär Arvidson, filialchef, Imtech Ventilation i Uppsala, tel 010-475 37 96, e-post: par.arvidson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech Sverige består av Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation som tillsammans utgör en komplett teknik- och installationspartner med omkring 4 300 medarbetare och en sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder kronor.

Imtech Sverige ingår i Imtech Nordic, en ledande aktör på den nordiska marknaden som finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. I koncernen ingår även Imtech Traffic & Infra som utvecklar lösningar inom trafik och infrastruktur. www.imtech.se

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com