Imtech utför stort stambytesprojekt i Helsingborg

Imtech VS-teknik har fått uppdraget att byta kallvatten- och varmvattenstammarna i bostadsområdet Fredriksdal nära Olympiaområdet i Helsingborg. Totalt handlar det om 140 lägenheter i sju trevåningshus som byggdes i mitten av 1960-talet. I samband med stambytet renoveras också samtliga badrum.

Erbjudande
Plats

Ordersumman för Imtech är cirka 9 miljoner kronor. Kommunägda Helsingborgshem ansvarar för projektet och totalentreprenör är NCC, som anlitat Imtech för stambytet. Bästa pris och tidigare bra samarbete gjorde att företaget valde Imtech för projektet.

- Under de senaste fem åren har vi gjort flera stamrenoveringar åt NCC och Helsingborgshem och har fått en bra relation, berättar Patrik Troedsson, som är produktionsansvarig för Imtech VS-teknik i Helsingborg.

Projekteringsarbetet är i full gång och stambytet inleds i månadsskiftet augusti-september och ska vara slutfört i början av hösten 2015. Eftersom alla lägenhetsinnehavare bor kvar under renoveringen läggs stor vikt vid att planera och genomföra arbetet så att det blir så små boendestörningar som möjligt.

- Att hyresgästerna bor kvar under stambytet var tidigare en stor utmaning, men efter många stamrenoveringar har vi lärt oss hur arbetet ska utföras för att de boende ska störas så lite som möjligt, berättar Patrik. Att hålla tiderna är viktigt liksom en tät dialog med lägenhetsinnehavarna och tillgång till vatten i lägenheterna under hela processen.

Förutom byte av vattenstammarna ingår också badrumsrenovering i projektet.

För mer information kontakta

Patrik Troedsson, produktionsansvarig, Imtech VS-teknik, Helsingborg, tel 010-475 13 48, e-post: patrik.troedsson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.http://www.imtech.se/