Imtech svarar för alla tekniska lösningar i ny skola

Imtech har fått uppdraget att svara för all el, värme, sanitet och ventilation i nybygget av Trönninge skola i Varbergs kommun. Skolan blir en F-9 skola för 600-900 elever med ett tillagningskök för cirka 1 200 portioner per dag. Målsättningen är att skolan ska uppföras som ett lågenergihus med passivhusteknik. Slutkund är Varbergs Fastighets AB och beställare ByggDialog AB som är totalentreprenör.

Projektet drivs i partneringform mellan beställare, entreprenörer, projektörer och verksamhet.

Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation i Varberg gick in gemensamt i anbudsfasen och lämnade ett multidisciplinärt anbud och tog sedan hem hela jobbet.

- Ett väl genomarbetat anbud och en god anbudspresentation bidrog till att kunden valde oss, säger Filip Eriksson, filialchef på Imtech Elteknik i Varberg. I vårt anbud tryckte vi på mervärdet för kunden att arbeta med ett företag som gemensamt svarar för alla tekniska installationer.

Arbetet inleds med ett startseminarium i slutet av augusti då övergripande mål för projektet formuleras. Projekterings- och kalkylarbete inleds under hösten, detaljplan beräknas vara klar våren 2015, därefter bygglov. Målsättning är att bygget startar i maj 2015 för att vara färdig hösten 2016. Även installationssamordningen ansvarar Imtech för. Projektet är i mångmiljonklassen och ett 15-tal montörer blir engagerade.I projektet ingår också en option på att projektera och bygga idrottshall och friidrottshall på området.

- Vi kommer att vara med i projektet från första steget till färdig skola och svara för val av tekniska system och detaljprojektering, säger Filip Eriksson.

Genom att vi får vara med på ett så tidigt stadium blir vi delaktiga i alla tekniska lösningar och kan utnyttja vår egen inköpsorganisation och göra kostnadsberäkningar och energianalyser.

För mer information kontakta

Filip Eriksson, filialchef, Imtech Elteknik i Varberg, tel 010-472 47 85, e-post: filip.eriksson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech Sverige

Imtech Sverige består av Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation som tillsammans utgör en komplett teknik- och installationspartner med omkring 4 300 medarbetare och en sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder kronor.

Imtech Sverige ingår i Imtech Nordic, en ledande aktör på den nordiska marknaden som finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. I koncernen ingår även Imtech Traffic & Infra som utvecklar lösningar inom trafik och infrastruktur. http://www.imtech.se/

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. http://www.imtech.com/