Imtech moderniserar Oskarshamnsverket

Imtech har 130 specialutbildade montörer på plats när Oskarshamnsverkets tredje reaktor nu successivt moderniseras. Projektet genomförs etappvis och innebär förutom att säkerheten förbättras, även att kärnkraftverkets tekniska livslängd utökas. Mest omfattande är åtgärderna i reaktorinneslutningen där Imtech byter ut alla kablar och elektriska skalgenomföringar.

Erbjudande
Plats

Kärnkraftverket, som ligger tre mil norr om Oskarshamn, består av tre reaktorer. Den första började byggas 1966 och var Sveriges första reaktor i kommersiellt bruk när den invigdes 1972. De övriga två reaktorerna invigdes 1974 och 1985.

- Vi var med redan på 1960-talet och har under årens lopp haft återkommande uppdrag. Det har gett oss stor erfarenhet av installationer på kärnkraftverk, vilket tillsammans med våra resurser och rätt kompetens var en viktig anledning till att vi fick uppdraget, säger Imtechs kundansvarige Martin Jarl, filialchef vid Imtech Elteknik i Norrköping.

För kunden OKG AB (Oskarshamnsverket) innebär moderniseringen att anläggningen kan leverera säker el i minst 30 år. Totalt ska cirka 1 500 kablar bytas, alla elektriska skalgenomföringar uppgraderas med nya moduler och nytt läckageövervakningssystem, ett stort antal komponenter och kopplingslådor bytas och allt elektriskt och mekaniskt arbete verifieras.

Både Imtech Elteknik och Imtech VS-teknik är delaktiga i projektet. Ordersumman är i dagsläget omkring 22 miljoner kronor. Arbetet pågår fram till midsommar med de största topparna i maj-juni.

För mer information kontakta

Martin Jarl, filialchef, Imtech Elteknik Norrköping, tel 010-472 46 32, e-post: martin.jarl@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech Sverige

Imtech Sverige består av Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation som tillsammans utgör en komplett teknik- och installationspartner med omkring 4 300 medarbetare och en sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder kronor.

Imtech Sverige ingår i Imtech Nordic, en ledande aktör på den nordiska marknaden som finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. I koncernen ingår även Imtech Traffic & Infra som utvecklar lösningar inom trafik och infrastruktur. www.imtech.se

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com