Imtech installerar i stort vårdprojekt i Helsingborg

En stor om- och tillbyggnad av vårdhemmet Kungshult i Helsingborg har inletts. Tillbyggnaden omfattar 72 lägenheter fördelade på tre våningar med 24 lägenheter i varje. Ombyggnaden omfattar tio lägenheter för LSS-boende. Total kostnad är 124 miljoner kronor. Imtech VS-teknik har fått uppdraget att svara för installationerna av värme och sanitet samt centraldammsugare.

Erbjudande
Plats

Ordersumman för Imtech är cirka 9 miljoner kronor. Monteringsarbetet har inletts i dagarna och vårdboendet ska stå klart hösten 2015.

Utöver lägenheterna innehåller vårdhemmet vardagsrum, temarum, serveringskök, spa, vandringsgång och personalutrymmen. Kungshult innehåller även en hospice-avdelning med tio vårdplatser.

Kungshult byggdes ursprungligen som sanatorium för tuberkulossjuka och invigdes 1910. Senare blev det vårdhem och har byggts på i flera omgångar.

I huset finns ett produktionskök för äldreboenden i Helsingborg och det kommer att vara i drift under hela om- och tillbyggnaden, vilket är en utmaning i projektet, säger Patrik Troedsson, som är produktionsansvarig för Imtech VS-teknik i Helsingborg.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Byggmästar´n i Skåne svarar för om- och tillbyggnaden. Ritningen är gjord av Grontmij arkitekter. Beställare är det kommunala bolaget Kärnfastigheter.

För mer information kontakta

Patrik Troedsson, produktionsansvarig, Imtech VS-teknik, Helsingborg, tel 010-475 13 48, e-post: patrik.troedsson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Sverige, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden. Verksamheten som bedrivs från ett 70-tal kontor omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,7 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 800 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.imtech.se