Imtech installerar i offshorehotell

Imtech har fått uppdraget att svara för installationerna av värme, sanitet och processrör i bostadsmodulerna på oljeplattformen Martin Linge i Nordsjön. Byggnaden omfattar totalt sju våningar på 3 700 kvadratmeter och innehåller 95 enkelrum, rekreationsutrymmen, omklädningsrum, helikopterdäck och alla nödvändiga faciliteter för att driva ett offshorehotell. Bostadsplattformen byggs på land och skeppas ut i delar.

- Rent kvalitetsmässigt och dokumentationsmässigt är det ett väldigt avancerat projekt, berättar Jonas Åberg, filialchef på Imtech VS-teknik i Trollhättan, som svarar för installationerna. Eftersom oljeplattformen är en krävande miljö är många av rören av titan. Det krävs särskild kompetens för titansvetsning, så vi har fått en ny certifiering för detta.

Imtechs beställare är Apply Emtunga och slutkund Samsung Heavy Industries i Korea. Emtunga grundades 1945 och är sedan 2009 i norsk ägo.Jonas Åberg berättar att det främst var tack vare hög svetskompetens och tidigare bra samarbete som Imtech fick uppdraget.

- Vi har gjort ett antal offshoreuppdrag för Emtunga under årens lopp och företaget har alltid varit nöjda med vår kvalitet, säger Jonas.

Offshorehotellet består av 64 moduler som byggs i Applys fabriker i Emtunga i Vara kommun och Arendal i Göteborg. Den totala ordersumman för Imtech är runt 10,5 miljoner kronor. Hela projektet kostar tre miljarder norska kronor.

Installationsarbetet påbörjas i dagarna och beräknas vara klart i augusti 2015.

- Vi gör alla våra installationer i fabrikerna i Emtunga och Arendal, berättar Jonas Åberg. När vi dragit rören och gjort alla VS-installationer inne i modulerna drar vi rören mellan modulerna. Byggnaden skeppas sedan ut till oljeplattformen i delar.

För mer information kontakta

Jonas Åberg, filialchef, Imtech VS-teknik i Trollhättan, tel 010-475 23 00, e-post: jonas.aberg@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.