Imtech får uppdrag i unikt bostadsprojekt

Den hittills största satsningen på ekologiska bostäder i Sverige planeras nu av Skövdebostäder på Aspö i Skövde. Imtech har fått uppdraget att svara för projektering och installation av värme och sanitet i det unika bostadsområdet, som kommer att certifieras med flera olika miljömärkningar - Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY 12. Kostnaden för projektet är över 400 miljoner kronor och det blir därmed Skövdebostäders största investering någonsin.

Erbjudande
Plats

- Även för vår del är detta den största ordern någonsin, berättar Peter Liljedahl, filialchef vid Imtech VS-teknik i Skövde. Anbudssumman är cirka 20 miljoner kronor beroende på vilka optioner som tillkommer. Vi vann ordern på vår presentation där kunskap, kompetens och organisation med ett stort miljöengagemang i fokus var viktiga parametrar. Tidigare bra samarbete spelade också in. Projektet bedrivs som totalentreprenad.

Det nya bostadsområdet byggs av Peab och innehåller 242 lägenheter fördelade på sju punkthus och låghusdelar, ett gruppboende och ett trygghetsboende. I anslutning till området planeras en ny förskola med plats för 100 barn. Byggstarten beräknas kunna ske 2015 och hela området beräknas stå klart våren 2018.

- Miljöaspekten blir den största utmaningen, berättar Peter. Skövdebostäder går i bräschen för att göra de miljömässigt bästa valen. Miljöprofilen och de höga energikraven genomsyrar hela projektet med en rad nya och innovativa lösningar. För oss gäller det att tänka över alla installationer i samverkan med andra installatörer för att resultatet ska bli så miljövänligt och energieffektivt som möjligt. Projekteringen har börjat och redan på ett tidigt stadium involverar vi montörer och projektledare.

För mer information kontakta

Peter Liljedahl, filialchef, Imtech VS-teknik Skövde, tel 010-475 21 85, e-post: peter.liljedahl@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.