Organisationsförändringar inom Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik sätter en ny ledningsstruktur och omorganiserar verksamheten i Sverige.

Erbjudande
Plats

Imtech VS-teknik skapar en ny platt organisation som ska stärka marknadspositionen och lönsamheten. Fortsatt fokusering sker på att införa gemensamma arbetssätt och uppnå ökad effektivitet. När det blir enkelt att arbeta smart frigörs tid för möte med kunder och medarbetare.

Ledningsgruppen blir verksamhetsnära med en bred förankring i verksamheten. Den nya ledningsstrukturen syftar till att skapa tätare kundkontakter, snabbare beslutsvägar och ett bredare ägarskap.

Som ett led i denna utveckling har Lennart Petersson och Mikael Sjölund utsetts till vVD med gemensamt resultatansvar. Mikael kombinerar denna roll med sin tidigare som Operations Director inom Imtech Nordic.

Ledningsgruppen utgörs efter förändringen av sex regionchefer, business controller, inköpschef, produktionschef och vVD.

Juan Vallejo kvarstår i rollen som koncernchef för Imtech Nordic och VD för Imtech VS-teknik och tillika dess styrelseordförande.

Bert Olausson har utsetts till affärsutvecklingschef Service.

Tony Andersson har valt att lämna Imtech VS-teknik för en ny roll som skandinavisk VD för Assa Abloys installations- och låssmedsverksamhet.

Imtech Norway AS separeras från Imtech VS-teknik och kommer att rapportera till Imtech Nordic.

Våra sex regioner kvarstår men Region Mitt kommer från och med den 1/1-2014 att bestå av Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Västerås och Örebro. Dessutom tillkommer Linköping, Norrköping, Nyköping och Uppsala.

MB-förhandlingar är genomförda och den nya ledningsstrukturen träder i kraft den 1/11-2013.

För mer information kontakta

Mikael Sjölund, vVD Imtech VS-teknik, tel 010-475 19 59, mikael.sjolund@imtech.se Lennart Petersson, vVD Imtech VS-teknik, tel 010-475 20 03, lennart.petersson@imtech.seAnn-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden. Verksamheten som bedrivs från ett 70-tal kontor i Sverige omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,7 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 1 800 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 000 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 8 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. http://www.imtech.se/

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. http://www.imtech.com/