100-miljonersprojekt för Imtech i Linköping

Universitetssjukhuset i Linköping genomgår en nästan total förvandling. Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation har alla fått stora uppdrag i byggprojektet, som är ett av landets största.

Det sammanlagda ordervärdet för de tre Imtechföretagen ligger på närmare 100 miljoner kronor och i dagsläget är ett 70-tal montörer engagerade i projektet. En siffra som troligen kommer att stiga när fler upphandlingar görs.

Det nya sjukhuset, som kallas Framtidens US, beräknas stå klart 2018. Drygt 60 000 kvadratmeter lokaler för vård byggs till öster och väster om huvudblocket på sjukhuset. Landstinget i Östergötland ställer hårda miljökrav och byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad, klass Guld.

Utmaningarna i projektet är många. Sjukhuset är i full drift under hela ombyggnaden vilket ställer stora krav på planeringen. Imtech VS-teknik, som svarar för VS och medicinska gaser på förlossningsavdelningen och akuten, har hjärtkirurgen och en övervakningsavdelning intill sin arbetsplats.

- Vi måste hela tiden visa hänsyn till verksamheten och ha täta kontakter med de vårdansvariga så att vi exempelvis inte borrar i väggen samtidigt som läkarna byter hjärtklaffar i operationssalen, säger filialchef Mathias Rehnholm.

Logistiken är en annan stor utmaning. Material får bara levereras vissa tider på kvällar och nätter för att störa verksamheten så lite som möjligt. En särskild logistikentreprenör håller i alla transporter.

- Hela projektet är en stor utmaning, säger Imtech Ventilations projektledare Kim Magnusson. Det gäller att vara både effektiv och hänsynsfull så att sjukhusets verksamhet kan fortgå utan störningar.

Imtech Ventilation svarar för ventilationsinstallationer i fläktrum och schakt och kanaldragningar i fyra hela våningsplan med olika vårdinrättningar. Företaget har även flera andra projekt på sjukhuset och har runt 15 personer på plats.

Även Imtech Elteknik har flera olika uppdrag på sjukhuset. Företaget har ett ramavtal med landstinget och gör kontinuerliga uppdrag på sjukhusområdet. Projektansvarige Peter Larsson har haft uppdrag på sjukhusområdet i nästan 30 år.

- För tillfället har vi ett 40-tal man på plats, berättar han. Ett 10-tal jobbar i de nya delarna och resten håller på med andra projekt. Vi drar fram kraft- och teleanslutningar till de olika våningsplanen i lasarettet och svarar för installationer och belysning på olika avdelningar. Uppskattningsvis kommer ett 50-tal montörer vara igång samtidigt de närmaste åren.

NCC är den samordnande generalentreprenören för ny- och ombyggnaden. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad.

För mer information kontakta

Mathias Rehnholm, filialchef, Imtech VS-teknik Linköping, tel 010-475 23 56, e-post: mathias.rehnholm@imtech.se
Kim Magnusson, projektledare, Imtech Ventilation, Linköping, tel 070-732 22 27, e-post: kim.magnusson@imtech.se
Peter Larsson, projektledare, Imtech Elteknik, Linköping, tel 010-472 45 46, e-post: peter.larsson@imtech.se

Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation ingår i Imtech Nordic som är en komplett teknik- och installationspartner med omkring 5 500 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 8 miljarder kronor. Imech är en ledande aktör på den nordiska marknaden och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. http://www.imtech.se/

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas storsta teknik- och serviceföretag. http://www.imtech.com/