Ett tydligt ledarskap

För att tydliggöra vad vi menar med ett bra ledarskap på Assemblin har vi tagit fram en ledarmodell.

Ledarmodellen är ett viktigt verktyg som hjälper oss genom hela HR-processen, till exempel vid rekrytering, utveckling och utvärdering av våra chefer och ledare.

Vår ledarmodell beskriver vad som utmärker ett gott ledarskap och vad som krävs för att vara en framgångsrik ledare på Assemblin.

I vår ledarmodell lyfter vi särskilt fram fyra områden:

  • Skapa affärer – att bilda ett starkt lokalt nätverk och vinna förtroende
  • Säkra leveransen – att ansvara för planering, struktur och uppföljning
  • Leda laget – att skapa engagemang, trygghet och arbetsglädje
  • Driva framåt – att sätta mål, blicka framåt och utveckla verksamheten