Tydelig miljøfokus i alle ledd av virksomheten

I Norge går Assemblin i front med tydelige målsettinger og KPI-rapportering innenfor klima og miljø.

Assemblin har ambisjoner om å være blant de beste i bransjen med å bidra til et miljømessig bærekraftig samfunn. Vi tar ansvar for driften vår og stiller samtidig krav til våre samarbeidspartnere gjennom et aktivt klimaarbeid. Miljøfokuset er integrert i alle ledd av virksomheten, og vi setter tydelige og ambisiøse miljømål i produksjonen. Assemblin har valgt å bli sertifisert etter ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøstyring

Håndfaste tall

For Assemblin er det en selvfølge at vi i alle ledd av virksomheten følger gjeldende lover, forskrifter og krav til miljørapportering, enten de er formulert gjennom lovverket eller de kommer fra våre kunder og eiere. I Assemblin ønsker vi å gå lenger. I dialog med de største oppdragsgiverne våre har vi etablert en egen rapporteringsløsning som gjør det mulig å klima- og miljørapportere helt ned på prosjektnivå. Dette gir oss håndfaste tall på hvordan vi faktisk belaster naturen og omgivelsene rundt oss gjennom vår produksjon. Det hjelper oss med å sette tydelige mål for å redusere denne belastningen.

Vår definisjon av bærekraft

Assemblin skal drive en lønnsom og sunn virksomhet med respekt for omverdenen, og at vi skal ta ansvar for våre egne og andres ressurser. Det innebærer at vi skal ta vare på våre medarbeidere, omgivelser, samfunn  og ressurser vi benytter i virksomheten, og at vi skal ta hensyn til den påvirkningen våre service- og installasjonstjenester gir opphav til. På denne måten bidrar vi til en positiv utvikling av samfunnet.

Våre holdninger til bærekraft

Assemblin har definert tretten områder som er spesielt viktige utfra et bærekraftperspektiv. Vi kaller dem våre holdninger til bærekraft. Vi jobber aktivt med disse spørsmålene og følger også opp hvordan vi gjør det på disse områdene ved å overvåke og analysere ulike nøkkeltall.

 • Medarbeidere og medarbeiderutvikling
 • HMS (arbeidsmiljø)
 • Menneskerettigheter, mangfold og likestilling
 • Våre tjenester – innovative og energieffektive
 • Arbeidsmetoder og prosesser (effektive, sikre metoder)
 • Innkjøp og leverandørstyring
 • Produktkontroll
 • CO2-utslipp
 • Ressursbruk og avfallshåndtering
 • Samfunnsnytte og sosial utvikling
 • Vekst og lønnsomhet
 • Selskapsstyring og risikohåndtering
 • Forretningsetikk

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten informasjon om disse temaene. For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må en virksomhet ikke bare ha oversikt over interne forhold i egen virksomhet, men også over alle leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Slik innfrir vi åpenhetsloven

Slik styrer vi vårt bærekraftarbeide

I Assemblins desentraliserte organisasjon drives bærekraftarbeidet innenfor hvert forretningsområde. For å sikre samordning og enhetlig oppfølging er det etablert en felles bærekraftkomité. Komiteens oppgave er å overvåke lover, følge opp bærekraftinitiativ, kanalisere og spre gode ideer og utarbeide grunnlag for felles problemstillinger som skal behandles av konsernledelsen.  

Kontakt bærekraftkomiteen

Last ned vår bærekraftpolicy 

Les mer i vår bærekraftrapport

For virksomhetsåret 2023 har Assemblin utarbeidet en bærekraftrapport, som beskriver hva vi fokuserte på innenfor bærekraft og miljø i 2023. Her kan du laste ned rapporten, og også de tidligere rapportene.

Last ned rapporten fra 2023

Last ned rapporten fra 2022

Last ned rapporten fra 2021

Last ned rapporten fra 2020

Last ned rapporten fra 2019

Last ned rapporten fra 2018