Tydelig miljøfokus i alle ledd av virksomheten

I Norge går Assemblin i front med strenge rutiner for KPI-rapportering innenfor klima og miljø.

Assemblin har ambisjoner om å være blant de beste i bransjen med å bidra til et miljømessig bærekraftig samfunn. Vi tar ansvar for driften vår og stiller samtidig krav til våre samarbeidspartnere gjennom et aktivt klimaarbeid. Miljøfokuset er integrert i alle ledd av virksomheten, og vi setter tydelige og ambisiøse miljømål i produksjonen. Assemblin har valgt å bli sertifisert etter ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøstyring

Håndfaste tall

For Assemblin er det en selvfølge at vi i alle ledd av virksomheten følger gjeldende lover, forskrifter og krav til miljørapportering, enten de er formulert gjennom lovverket eller de kommer fra våre eiere. I Assemblin ønsker vi å gå lenger. I dialog med de største oppdragsgiverne våre har vi etablert en egen rapporteringsløsning som gjør det mulig å klima- og miljørapportere helt ned på prosjektnivå. Dette gir oss håndfaste tall på hvordan vi faktisk belaster naturen og omgivelsene rundt oss gjennom vår produksjon. Det hjelper oss med å sette tydelige mål for å redusere denne belastningen.