Assemblin har blitt ISO-sertifisert på miljø

Leveranse
Sted

Assemblin AS har blitt sertifisert etter ISO-14001, den ledende internasjonale standarden for miljøledelse og ytre miljø.

- Dette er en viktig milepæl for oss i arbeidet med å bygge en bærekraftig virksomhet tuftet på sunne verdier og samfunnsansvar, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Strengere krav

- Både samfunnet, myndighetene og kundene våre stiller stadig strengere krav til miljø, etikk og sunne verdier. Gode rutiner på disse områdene har blitt et viktig krav for å henge med i konkurransen, og det er et mål for Assemblin å ligge i front på dette arbeidet. Men miljøengasjementet er ikke bare motivert av økonomiske forhold. Som selskap har vi lange tradisjoner med å ta ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss. Parallelt med sertifiseringsprosessen ble ytre miljø løftet opp som et prioritert satsingsområde på kickoff-samlingen vår i januar. Det betyr at vi i løpet av året setter i verk en rekke tiltak og aktiviteter for å fokusere og forbedre oss på miljøarbeidet, sier Skancke Hansen.

Lange tradisjoner

Assemblin har lange tradisjoner som ISO-sertifisert virksomhet. Selskapet ble i 2002 en av de første tekniske entreprenørbedriftene i Norge som ble sertifisert etter ISO-9001, kvalitetsstyring. Bedriften har også i flere år vært sertifisert etter OHSAS-18001, internasjonal standard for sikkerhet og arbeidsmiljø. Miljøsertifiseringen ISO-14001 ble bekreftet i begynnelsen av mai, etter nesten ett års arbeid med å gå rutinene og styringssystemene for ytre miljø nøye etter i sømmene.

Engasjement

HMS-sjef Bengt Johnsen, som har ledet sertifiseringsprosessen i bedriften, er imponert over det engasjementet og ansvaret organisasjonen og kollegaene hans har vist.

- Sertifiseringen er virkelig et kvalitetsstempel for hele bedriften. Den innebærer at en uhildet tredjepart har gått oss etter i sømmene og verifisert at vi lever opp til de målsetningene og ambisjonene vi har satt oss. Nå blir oppgaven å holde fokuset oppe og sørge for at miljø blir en del av fundamentet i alt vi gjør. Men jeg er så trygg på at engasjementet er så ekte og sterkt forankret i organisasjonen, at vi vil fortsette den positive utviklingen. Personlig er jeg ikke i tvil om sertifiseringen vil løfte oss som bedrift, både i forhold til markedskrav, lover og regler, rekruttering og omdømme, sier Bengt Johnsen.

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske løsninger for varme, sanitær, elektrisitet, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, kjøpesentre, boliger og industrianlegg. Vår styrke er at vi kombinerer det lokale selskapets personlige tilstedeværelse med det flerfaglige konsernets styrke. Vi omsetter for 8,2 milliarder kroner og har 5.700 medarbeidere på 100 steder i Norden.