Vi kan prefabrikkere rørsystemet ditt

Ved å benytte prefabrikkerte rørsystemer kan arbeidet på anlegget effektiviseres. Planlagte stopper i produksjonen reduseres til et minimum.

Mange industrirørsystemer kan produseres så å si helt ferdig på forhånd, for deretter å bli fraktet til anlegget. Her blir de prefabrikkerte delene tilpasset, montert og kontrollert. Dette gir en svært god arbeidsflyt og kan redusere behovet for lange og ineffektive stopper i produksjonen. Solide produksjons- og logistikkrutiner sikrer også effektivt samarbeid og god materiellflyt mellom verkstedet og våre medarbeidere ute på anleggsplassen.

Assemblin industriservice har lang erfaring, eget moderne verksted og store ressurser til å prefabrikkere rørsystemer og stålkonstruksjoner til alle behov. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan du kan effektivisere arbeidet på anlegget ditt.

Kvalitet på rør og sveis

Assemblin industriservice har et kvalifisert fagmiljø på sveising av metalliske materialer.

Våre kunder stiller høyre krav til de prosess- og industrirørene de benytter samt til etterfølgende dokumentasjon når oppdraget er fullført.

Avdelingen er sertifisert i henhold til nedenstående sertifiseringer. Assemblin industriservice har et omfattende prosedyrekartotek. Sveisesertifikatene oppdateres
kontinuerlig, og kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles gjennom vår IWT (International Welding Technologist).

Hovedparten av våre prosedyrer tilfredsstiller også andre standarder som Norsok, ASME og TÜV etc. Assemblin Industriservice har i tillegg kompetanse når det gjelder krav og utførelse i henhold til PED (Pressure Equipment Directive).

Våre sveisere er godkjent for:

  • Titan
  • Super Duplex
  • Duplex
  • SMO
  • Syrefast stål
  • Rustfritt stål
  • Sort stål