En sunn og inkluderende kultur

I Assemblin får du være deg selv, men det er to ting vi ikke aksepterer; diskriminering og uetisk oppførsel.

Assemblin består av mange virksomheter og avdelinger. Kulturen kan variere litt fra sted til sted, men vi har likevel noen felles hjørnesteiner; våre felles verdier (kjerneverdier) og etiske holdninger. De legger grunnlaget for jobben vi gjør og hvordan vi opptrer mot kunder og mot hverandre.

I Assemblin har vi en del felles regler og retningslinjer (Code of Conduct) som setter standard for de etiske og moralske holdningene i hele selskapet. Disse retningslinjene inneholder blant annet prinsipper for hvordan vi håndterer konkurranse, interessekonflikter, konfidensiell informasjon, gaver og fordeler for kunder og leverandører. Retningslinjene slår også fast at vi ikke aksepterer diskriminering eller utestenging av personer på grunn av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, politisk ståsted eller etnisk bakgrunn.

Assemblin har også etiske retningslinjer for våre leverandører.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer, leverandører