Visjon og strategi

Assemblin er et ungt selskap med høye ambisjoner, men med lang historie og stor erfaring.

Vår visjon

 

Smarte og bærekraftige installasjoner. Av mennesker, for mennesker.

Mål og strategi

Strategier for fremgang

Assemblins visjon og langsiktige ambisjoner danner grunnlaget for fem overordnede strategier.

Les mer

Langsiktig verdiskaping

Assemblin ønsker å være Nordens beste installasjonsfirma - i dag og i fremtiden.

Les mer

Våre overordnede mål

Assemblins styre har vedtatt flere finansielle- og ett miljømål.

Les mer

Vårt Håvamål

Håvamål er våre retningslinjer i det daglige arbeidet. Med noen få, enkle setninger setter det grenser, stiller krav og oppsummerer hvordan vi bør opptre i forhold til både kunder, kollegaer og forbindelser. Navnet Håvamål har vi lånt fra den oldnordiske visdomsdiktningen som ble nedskrevet på Island på 1200-tallet. 

Last ned vårt Håvamål

Vårt verdigrunnlag

Vi kan

Med riktig kompetanse, erfaring og utstyr utfører vi jobben vår med stolthet. På denne måten bidrar vi alle til at kundene våre blir fornøyde.

Vi vil

Engasjement og nysgjerrighet driver oss framover. Gjennom stadig å utvikle oss selv og vår virksomhet, skaper vi smarte og bærekraftige installasjoner for våre kunder.

Vi bryr oss

Sammen utfører vi jobben vår med stor respekt for hverandre og våre kunder. Vi tar også ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss.