Visjon og strategi

Assemblin er et ungt selskap med høye ambisjoner, men med lang historie og stor erfaring.

Vår visjon

 

Smarte og bærekraftige installasjoner. Av mennesker, for mennesker.

Vårt Håvamål

Håvamål er våre retningslinjer i det daglige arbeidet. Med noen få, enkle setninger setter det grenser, stiller krav og oppsummerer hvordan vi bør opptre i forhold til både kunder, kollegaer og forbindelser. Navnet Håvamål har vi lånt fra den oldnordiske visdomsdiktningen som ble nedskrevet på Island på 1200-tallet. 

Last ned vårt Håvamål

Vårt verdigrunnlag

Vi kan

Med riktig kompetanse, erfaring og utstyr utfører vi jobben vår med stolthet. På denne måten bidrar vi alle til at kundene våre blir fornøyde.

Vi vil

Engasjement og nysgjerrighet driver oss framover. Gjennom stadig å utvikle oss selv og vår virksomhet, skaper vi smarte og bærekraftige installasjoner for våre kunder.

Vi bryr oss

Sammen utfører vi jobben vår med stor respekt for hverandre og våre kunder. Vi tar også ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss.

Våre strategiske fokusområder

Medarbeidere

Vi skal være bransjens beste og mest ansvarsfulle arbeidsgiver for bransjens mest kompetente og engasjerte medarbeidere. Det vil vi oppnå gjennom tydelig fokus på utviklingsmuligheter, helse og sikkerhet og økt mangfold.

Marked

Vi skal være markedes mest verdiøkende og ansvarsfulle service- og installasjonsselskap med et komplett og innovativt tilbud til våre kunder. Vår målsetting er å være markedsledende på strategiske steder i Norge, Sverige og Finland.

Effektivitet

Vi har et sterkt fokus på operasjonell effektivitet og god kostnadskontroll ved hjelp av moderne og effektive digitale verktøy. Vi arbeider strukturert i henhold til tydelige prosesser, og er også flinke til å ivareta stordriftsfordlener innenfor innkjøp.