Våre sertifiseringer

Våre oppdragsgivere stiller høye krav til kvalitet og bærekraft. Assemblin innfrir kravene til en rekke sertifiseringer og autorisasjoner.

Kvalitetsstyring - ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Assemblin har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 2002, og var en av del aller første tekniske entreprenørbedriftene i Norge som fikk slik sertifisering. 

Ytre miljø - ISO 14001 

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Standarden er utviklet for å hjelpe bedrifter med å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet.

Sikkerhet og arbeidsmiljø - ISO 45001

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO står bak denne nye internasjonale standarden for for krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø. Standarden erstatter den tidligere britiske standarden OHSAS 18001, som Assemblin også var sertifisert på i mange år. 

Sveising - ISO 3834-2

Vår industriserviceavdeling er sertifisert på ISO 3834-2 (sveising av matelliske materialer). Alle våre prosjektledere og baser gjennomgår opplæring og videreutdanning gjennom vår egen skole. Standarden beskriver blant annet sveisekoordinering, kvalifikasjonstest av sveisere og sveiseoperatører, spesifikasjon og kvalifikasjon av sveiseprosedyrer og -utstyr.