Vi tar vare på verdiene dine

Beskytt deg mot uforutsette hendelser, driftsstans, tapte inntekter og store reparasjonskostnader.

Service, drift og vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner er en tillitssak. Som en av Norges ledende tekniske entreprenør- og servicebedrifter gjennom mange år kan du være trygg på Assemblin tar hånd om eiendommen og de tekniske installasjonene dine med både omsorg, ansvar og kompetanse.

Våre 15 avdelinger og over 700 ansatte har interne driftsrutiner av høyeste standard. Vi er sertifisert i henhold til både ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbeidsmiljøstyring) og ISO 14001 (ytre miljø). Alle våre servicemedarbeidere gjennomgår opplæring og videreutdanning gjennom vår egen servicesskole.

Våre serviceavtaler gir deg stabil og forutsigbar drift, reduserte kostnader til vedlikehold og en enklere hverdag.

Flerfaglighet er vår styrke

Våre serviceavdelinger representerer en unik kombinasjon av flerfaglig kompetanse. Vi prosjekterer, installerer og vedlikeholder tekniske anlegg i alle størrelser - i kontorlokaler, næringsbygg, bolig og industri. Vi gjennomfører alltid våre oppdrag med det flerfaglige konsernets styrke og den lokale bedriftens personlige nærvær. Vi tilbyr preventivt vedlikehold, bistand i akutte situasjoner og løpende oppdrag innen blant annet:

Rør
 - Varmeanlegg
 - Sanitæranlegg
 - Kjøleanlegg
 - Varmepumper
 - Sprinkleranlegg
 - Brannsikringsanlegg
 - Gass
Elektro
 - El-sikkerhet
 - Internkontroll
 - Data/tele/fiber
 - Nødstrøm/UPS
 - Brann- og nødlys
 - Adgangskontroll
 - Porttelefon og ITV
Byggautomasjon
 - Feilsøking
 - Modernisering
 - Programmering
 - SD-systemer
 - Innregulering
 - Fjernstyring
 - Driftstjenester
 - Energioppfølging