Organisasjon

Virksomheten i Assemblin er desentralisert. Grunnmuren i organisasjonen er de lokale avdelingene, som hver for seg og samlet har den nødvendige kompetansen og ressursene for å ivareta det lokale behovet.

Assemblin AS

 

Assemblin AS - stab

 

 

Assemblin AS - divisjon rør

 

 

Assemblin AS - divisjon service

 

 

Assemblin AS - divisjon elektro

 

 

Assemblin AS - ventilasjon

 

 

 Assemblin Nordic