Organisasjon

Virksomheten i Assemblin er desentralisert. Grunnmuren i organisasjonen er de lokale avdelingene, som hver for seg og samlet har den nødvendige kompetansen og ressursene for å ivareta det lokale behovet.

Assemblin Norge

 

 Assemblin Nordic