En av Norges ledende tekniske entreprenørbedrifter

Assemblin er en av Norges ledende tekniske entreprenør- og servicebedrifter. Gjennom høy kompetanse, lang erfaring og store ressurser tar vi prosjektet ditt fra idé til ferdig løsning.

Historisk har vi hatt vår styrke innenfor rørfaget. I dag er Assemblin er en stor, flerfaglig entreprenørbedrift. Vår ambisjon er å være den beste samarbeidspartneren for våre kunder innenfor alle tekniske fag - rør, elektro, automasjon og ventilasjon. Vi har store tekniske ressurser til å håndtere totalentrepriser og sterke samarbeidspartnere som sørger for at vår prosjektgjennomføring er av høyeste kvalitet. 

Kapasitet og kompetanse

Et av våre største konkurransefortrinn er vår kapasitet og den brede kompetansen våre avdelinger og medarbeidere besitter. Våre oppdragsgivere omfatter byggherrer, entreprenører, offentlige virksomheter, industri, lokale bedrifter og borettslag. Det innebærer at vi er representert i mange miljøer - fra kraftverk og fabrikker til skoler, sykehus. idrettsarenaer, kjøpesentre og boligprosjekter. Noen av våre største prosjekter de senere årene er Sykehuset Østfold, Orklas nye hovedkontor på Skøyen, Fornebu S, Jotuns nye konsern og FoU-senter i Sandefjord og det nye veterinærbygget på Campus Ås (NMBU).

Kvalitet og sertifiseringer

Assemblin har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 2002, og var en av de aller første tekniske entreprenørbedriftene i Norge som fikk slik sertifisering. I dag er vi i tillegg sertifisert i henhold til ISO 45001 (arbeidsmiljøstyring) og ISO 14001 (ytre miljø). Vår industriserviceavdeling er sertifisert på ISO 3834 (sveising av metalliske materialer). Alle våre prosjektledere og baser gjennomgår opplæring og videreutdanning gjennom vår egen skole.

Prosjekthåndboka

Som verktøy for gjennomføring av prosjekter har vi gjennom flere år utviklet vår egen prosjekthåndbok, som detaljert beskriver alle prosesser, dokumenter og rutiner våre prosjektavdelinger skal følge. Prosjekthåndboka er basert på mange års erfaring, avviksrapporteringer og offentlige myndighetskrav og blir kontinuerlig vedlikeholdt. Prosjekthåndboka effektiviserer arbeidet og gir sikkerhet og trygghet for at våre prosjekter blir gjennomført i henhold til både våre egne og våre oppdragsgiveres strenge krav.  

Bærekraft og økonomi

Vi sørger for at boliger, anlegg, industri, skoler og sykehus fungerer med smarte tekniske løsninger. Våre prosjekter gjennomføres med fokus på bærekraft, effektivitet og økonomi. Vi tar alltid utgangspunkt i oppdragsgivers ønsker og behov når vi former våre løsninger, og er gjerne med i tidlige faser av prosjektet for å bidra med vår erfaring og fagkompetanse. I fellesskap finner vi frem til den prosjektformen som passer best.

Partner i planleggingsfasen

I stadig flere prosjekter blir vi hentet som samtalepart og bidragsyter i tidlige faser av prosjektet. Ved å benytte oss aktivt allerede i planleggings- og idéfasen, får utbyggerne nyte godt av vår lange erfaring og kompetanse. Svært ofte er resultatet både rimeligere, bedre og ikke minste mer miljøvennlige løsninger.