Overgangen til elbiler har startet

Bilansvarlig Ståle Thuv i Assemblin kunne uka før påske ta imot de første seks av i alt 32 nye, elektriske varebiler. – Vi har prøvd ut elbiler ganske lenge, men dette er virkelig starten på en ny æra. Nå går vi «all in» for elbiler i produksjonen, sier han.

Leveranse
Sted

Med over 700 ansatte og en bilflåte på rundt 340 biler, er det fortsatt et lerret å bleke før de elektrisk drevne bilene helt overtar hegemoniet fra de fossile kjøretøyene. Men Ståle Thuv er glad for at prosessen er i gang for alvor. Målet for bedriften er å redusere CO2-utslippet fra 2017 med 50 prosent innen 2023. Her spiller bilene en viktig rolle.

- Vi har vært klare for å fase inn elbiler en god stund, men det er mange utenforstående faktorer vi ikke har hatt god nok kontroll på. Leveringstider, rekkevidde og utbredelsen av ladepunkter, for å nevne noe. Nå kan vi endelig tilby våre ansatte fullverdige, elektriske servicebiler med den rekkevidden vi trenger, så da starter vi den systematiske utskiftingen. Disse seks første bilene skal på jobb i Oslo og Drammen. De resterende 26 bilene i bestilling vil bli fordelt på flere avdelinger utover våren og sommeren. Og flere kommer til så snart det er praktisk mulig, sier Thuv.

Økonomisk gevinst

Innfasingen av elbiler betyr ikke bare reduserte utslipp, men også en betydelig økonomisk gevinst.
- Gjennom reduserte bompenger, lavere servicekostander og vesentlig lavere drivstoffkostnader, reduserer vi de månedlige kostnadene med mellom 1000 og 1500 kroner per bil. Det hører også med til regnestykket at Enova gir et tilskudd på rundt 50.000 kroner per bil vi skifter ut, sier Thuv.

- Overgangen til elbiler er en viktig del av målsettingen vår om å halvere utslippet av CO2 innen 2023, sier HMS-sjef Bengt Johnsen.
- Vi har allerede tatt en solid bit av denne målsettingen gjennom andre tiltak som redusert reisevirksomhet, flere digitale møter og mindre privat bruk av bilene. Nå forventer vi at overgangen til elbiler vil hjelpe oss enda noen skritt nærmere målet. Assemblin skal være bransjeledende på miljø, og derfor stiller vi høye krav til oss selv. Ett av hovedtiltakene er at 50 prosent av den uniformerte bilparken skal byttes ut til el innen utgangen av 2023, sier han.  

Pris og kapasitet

Brorparten av Assemblins nye elbiler er av typen Peugeot Mester e-Expert, som alle blir utstyrt med full serviceinnredning og dekorert i Assemblins lett gjenkjennelige gule og grønne farger. Bilene leveres av bilimportøren Bertel O. Steen, som har vært en god samarbeidspartner for Assemblin gjennom flere år.

- Utvalget av denne typen elbiler er fortsatt ikke veldig stort. Peugeot-produsenten PSA produserer denne spesielle modellen for flere merker, og vårt valg ble gjort utfra en kombinasjon av pris og batterikapasitet. Vi måtte gå noen runder med vår leasingpartner NF Fleet om blant annet forventet gjenkjøpsverdi, men vi har kommet fram til en god avtale, som også omfatter hjemmeladere fra Circle K hos alle brukerne av disse bilene, sier Thuv.