Elbil-ladeanlegg

Vi leverer både enkeltstående ladere for private boliger og store anlegg for borettslag og bedrifter.

Med den raske økningen i antallet el-biler i Norge, øker også behovet for å kunne lade el-bilene både privat og på arbeidsplassen. Installasjon og valg av ladeløsning, krever fagfolk med riktig og oppdatert kompetanse. For mange kunder er det en stor utfordring at det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for å håndtere det strømbehovet ladestasjonene krever. Da er det ingen vei utenom å utvide strømkapasiteten, installere ny infrastruktur og velge smarte løsninger som kan håndtere det strømforbruket den voksende elbilflåten krever.

Assemblin prosjekterer og leverer alle typer ladeløsninger. Fra eneboliger, hvor vi kobler oss direkte på det eksisterende sikringsskapet i huset, til borettslag, sameier og bedrifter hvor det ofte må gjøres mer omfattende arbeid for å utvide kapasiteten og strøminntaket. I og med at kundene har så ulike behov, er det viktig for oss å være merke- og leverandøruavhengige. Vi anbefaler og leverer den løsningen vi mener kundene er best tjent med.

Gjennom samarbeid med solide partnere i markedet, tilbyr vi også gode finansieringsløsninger for ladeanlegg.