El-sjekk

Vår el-sjekk for private kunder gir deg full oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget i boligen.

Hoveddelen av en el-sjekk er konsentrert om sikringsskapet. Ved å etterstramme koblinger og jordfeilmåle sikringskurser, avdekkes feil og mangler som kan føre til brann. I tillegg kontrolleres jording til vannrør, soilrør og stikkontakter med jord for å sikre at mennesker og utstyr er tilstrekkelig beskyttet. På det resterende elektriske anlegget utføres en visuell sjekk av installasjonen.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: «Eier og bruker av elektriske anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes sikkerhetskrav».