Har du mistanke om uregelmessigheter?

Assemblin etterstreber å opprettholde et åpent forretningsklima og høy forretningsetikk. Vår varslertjeneste er en kanal for å slå alarm om uregelmessigheter som påvirker mennesker, vår organisasjon, samfunnet eller miljøet.

Løsningen er en sikker kanal for anonym rapportering og dialog. Den kan benyttes av både ansatte, kunder, leverandører eller andre berørte. Tjenesten reduserer risikoen for feilkommunikasjon. Du trenger ikke å ha bevis på mistanken din, men all kommunikasjon må skje i god tro. Tjenesten administreres av en ekstern part, WhistleB.

Ønsker du å varsle om et mistenkelig forhold?

Du kan bruke varslingsløsningen fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dersom du er ansatt i Assemblin anbefaler vi at du benytter en enhet som ikke er koblet til bedriftens intranett.

Besøk varslertjenesten

Her finner du mer informasjon:
FAQ- Spørsmål og svar om varsling: https://whistleb.com/faq/whistleblower