Strategier for framgang

Assemblins visjon og overordnede ambisjoner danner grunnlaget for selskapets strategier på områder som oppleves som spesielt viktige for å sikre fortsatt suksess.

Kunde- og markedsstrategi

Assemblin skal ha et komplett tilbud og markedsledende kompetanse innenfor de største teknikkområdene. Vi etterstreber sterk lokal forankring med en markedsledende posisjon på utvalgte steder i Norge, Sverige og Finland. Vi skal ha et bredt kundegrunnlag og kapasitet til å møte både mindre installasjonsjobber og større, komplekse flerfaglige oppdrag. For stabilitet etterstreber vi også en balansert blanding av prosjekt- og serviceoppdrag. Les mer om våre tjenester.

Oppkjøpsstrategi

Assemblin søker aktivt etter selskap som kan komplettere vår virksomhet geografisk eller teknisk. De viktigste kriteriene er dokumentert inntjeningsevne samt organisatorisk og kulturelt samsvar. Målet er å finne selskap som raskt kan innlemmes i Assemblins virksomhet og bidra positivt til resultatet. Vi jobber utfra en tydelig definert oppkjøps- og integrasjonsprosess.

Driftsstrategi

Med erkjennelsen at de fleste installasjonsoppdragene er lokale, og for å sikre markedsledende kompetanse, har Assemblin en svært desentralisert og teknologiorientert organisasjon. For å dra nytte av stordriftsfordeler, minimere risikoer og sikre effektivitet og en sunn kultur, finnes det imidlertid en klart definert konsernfelles plattform basert på et rammeverk med felles verdier, felles retningslinjer og ledende prinsipper. Les mer om vår virksomhetsstyring og vår kultur.

Klimastrategi

Assemblin skal være i takt med omverdenens overgang til et karbonnøytralt samfunn. Over tid ønsker vi å minimere bruken av fossile energikilder til oppvarming av egne lokaler og fossilt drivstoff til våre biler, samt minimere bruk av produkter basert på fossile materialer. Vi skal også dra aktivt nytte av mulighetene som oppstår i klimaendringene ved å tilby klimasmarte produkter og løsninger fra et livssyklusperspektiv. Les mer om vår klimaagenda.

Digitaliseringsstrategi

Assemblin skal benytte seg av mulighetene med ny teknologi, først og fremst for å forbedre kundeopplevelsen og/eller øke effektiviteten. Dette betyr at kjernevirksomheten vår (entreprenør- og serviceoppdrag), den daglige driften og våre ansattes hverdag er sentrale utgangspunkt i Assemblins digitale transformasjon. Vi følger utviklingen nøye og er åpne for samarbeid med andre aktører i innovasjonsøkosystemet vårt. Les mer om vår digitale transformasjon.