Strategier for fremgang

Assemblins visjon og langsiktige ambisjoner danner grunnlaget for fem overordnede strategier.

Kunde- og markedsstrategi

Assemblin skal ha et komplett tilbud og markedsledende kompetanse innenfor de største teknikkområdene. Vi etterstreber sterk lokal forankring med en markedsledende posisjon på utvalgte steder i Norge, Sverige og Finland. Vi skal ha et bredt kundegrunnlag og kapasitet til å utføre både mindre installasjonsjobber og større komplekse, flerfaglige oppdrag. For stabilitet etterstreber vi også en balansert blanding av prosjekt- og serviceoppdrag. Les mer om våre tjenester.

Oppkjøpsstrategi

Assemblin søker aktivt etter selskap som kan komplettere vår virksomhet geografisk eller teknisk. De viktigste kriteriene er dokumentert inntjeningsevne samt organisatorisk og kulturelt samsvar. Målet er å finne selskap som raskt kan innlemmes i Assemblins virksomhet og bidra positivt til resultatet. Vi jobber utfra en tydelig definert oppkjøps- og integrasjonsprosess.

Driftsstrategi

Med erkjennelsen at de fleste installasjonsoppdragene er lokale, og for å sikre markedsledende kompetanse, har Assemblin en svært desentralisert og teknologiorientert organisasjon. For å ivareta stordriftsfordeler, minimere risiko og sikre effektivitet og en sunn kultur, finnes det imidlertid en klart definert konsernovergripende plattform basert på et rammeverk med felles verdier, felles retningslinjer og ledende prinsipper. 

Klimastrategi

Assemblin skal være i takt med den pågående klimaomstillingen og bidra aktivt til et karbonnøytralt og bærekraftig samfunn. Over tid ønsker vi å minimere bruk av fossile energikilder ved oppvarming av egne lokaler og fossilt drivstoff til våre biler, samt minimere bruk av produkter basert på fossile materialer. Vi skal også medvirke aktivt i den pågående elektrifiseringen av samfunnet og nyttiggjøre oss de mulighetene som klimasmarte produkter og løsninger innebærer. Les mer om vår klimaagenda.

Digitaliseringsstrategi

Gjennom kontinuerlig innovasjons- og utviklingsarbeid skal Assemblin være en driver av mulighetene med ny teknologi. Målet er å bidra aktivt med produkter og løsninger for ressurseffektive, smarte og oppkoblede boliger og samfunn, men også å effektivisere både de interne-, så vel som bygg- og produksjonsprosesser, sammen med kundene våre. Dette betyr at vår kjernevirksomhet (installasjons- og serviceoppdrag), våre medarbeideres hverdag og våre sluttkunders behov er sentrale utgangspunkt i Assemblins digitale skifte. Vi følger utviklingen nøye og er åpne for samarbeid med andre aktører i vårt innovasjonssystem.