Langsiktig verdiskaping

Assemblin ønsker å være Nordens beste installasjonsfirma - i dag og i fremtiden. Utgangspunktet er at vi skal ta ansvar og skape verdier for våre primære interessenter (kunder, medarbeidere og eiere), men også for samfunnet som helhet.

Denne målsettingen er formulert gjennom fire verdiskapende ambisjoner:

  • Best for kundene - vi skal være kundenes førstevalg av installasjonspartner.
  • Best for medarbeiderne - vi skal være bransjens mest attraktive arbeidsgiver.
  • Best for investorene - vi skal levere en stabil og lønnsom vekst med kontrollert risiko.
  • Best for samfunnet - vi skal drive en bærekraftig virksomhet med minimal negativ påvirkning på miljøet.