Langsiktig verdiskaping

Assemblin ønsker å være Nordens beste installasjonsfirma. Utgangspunktet er at vi skal være ansvarlige og verdiskapende i forhold til alle våre viktigste interessenter, men også i forhold til samfunnet som helhet.

De overordnede ambisjonene er å:

  • levere stabil og lønnsom vekst med kontrollert risiko
  • være kundenes førstevalg når de velger et installasjonsfirma
  • bli opplevd som den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen
  • drive en bærekraftig virksomhet med minimal negativ innvirkning på miljøet og samfunnet