Våre overordnede mål

Assemblins styre har vedtatt flere finansielle- og ett miljømål. Et viktig verktøy for å styre virksomheten internt er også Assemblins treårige forretningsplan og den årlige virksomhetsplanen, som inneholder mål innenfor flere områder.

Finansielle mål

Vekst

Assemblin har som mål å øke nettoomsetningen med minst 8 prosent per år, både organisk og gjennom oppkjøp.

Lønnsomhet

Assemblin har som mål å oppnå en justert EBITA-margin på minst 8 prosent.

Kontantkonvertering

Assemblin har som mål å oppnå en kontantgenereringsrate på over 100 prosent.

Miljømål

Klima

Assemblin har som mål å være klimanøytral i 2040, med delmål om å halvere utslippene (scope 1 og 2) i 2030, sammenlignet med 2020.