Driften av Larmerud Rørervice AS på Kolbotn opphørte 1. mai 2024. Seks av de ansatte er overført til Assemblins serviceavdeling på Ski, som også har overtatt ansvaret for løpende avtaler og oppfølging av eksisterende kunder. Nye og gamle kunder er velkomne til å ta kontakt!