Assemblin Ski har fått egen elektroavdeling

Assemblin Ski utvidet fra nyttår virksomheten i Industriveien 3 til også å omfatte en egen elektroavdeling. Cato Gade Ørjevik er på plass som avdelingsleder og faglig ansvarlig for Service elektro Ski.

Leveranse
Sted

- Vi har også tidligere levert elektrotjenester i Ski. Nå har vi imidlertid fått på plass en avdelingsleder med installatørgodkjenning, og har endelig kunnet etablere Ski som en selvstendig avdeling, sier avdelingsleder Thomas Vemork i Assemblin elektro.
- Samarbeidet med elektro i Oslo vil bli tett, spesielt i salgsarbeidet og ved større prosjekter hvor det er behov før økt bemanning. Men den nye avdelingen gir oss mulighet til å være mer strukturerte og offensive i tilnærmingen til markedet, sier Vemork.

Allsidig bakgrunn

Cato Gade Ørjevik (57) har en allsidig bakgrunn i elektrobransjen, fra egen virksomhet og fra selskaper som Avanti og Coromatic. Han ser fram til å ta tak i markedet, både i Ski og nedover mot Østfold.
- Det skjer mye i distriktet, og jeg oppfatter at det er et stort potensial i dette markedet.  For øyeblikket har vi to montører og en prosjektleder knyttet til avdelingen. Når vi bare får etablert oss skikkelig, har vi ambisjoner om å øke kapasiteten med både lærlinger og flere montører, sier Ørjevik, som har tro på tett samarbeid med røravdelingen i Ski.

- Vi har god dialog, og røravdelingen har flere store kunder som også vil være attraktive for elektro. Tverrfaglighet blir et sentralt område, sier Ørjevik  

Ingen hindre

Han får støtte fra Thomas Vemork.
- Med litt begrensede ressurser i Ski har det vært vanskelig å markedsføre seg med elektrotjenester. Nå kan vi stå mer på egne bein og forme utviklingen selv. Nå er det ingen hindre for å ta markedsandeler. Vi skal benytte alle eksisterende kunder og kontakter og skape et godt varemerke også på elektrosiden, sier Vemork.

BILDET: Assemblin Ski har etablert egen elektroavdeling. Fra venstre: Joakim Haugen Udnæs, Cato Gade Ørjevik, Mathias Grønvold og Jon Andersen. (Foto: Thomas Andersen)