Helt sikkert - Assemblin med felles nordisk helse- og sikkerhetsuke

- Menneskene er den eneste ressursen vi har og det eneste som virkelig betyr noe. Vi er gode på sikkerhetsarbeid, men det er viktig å holde dette temaet framme i bevisstheten og alltid ha som mål å bli enda bedre, sier adm.dir. Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

Mandag 6. mai går startskuddet for Assemblins nye helse- og sikkerhetsuke – et felles nordisk initiativ som involverer alle avdelinger og nesten 6000 Assemblin-medarbeidere i Norge, Sverige og Finland. Under navnet «Helt sikkert», skal uka fylles med aktiviteter, informasjon, felles frokoster, utvidede vernerunder og fokus på verneutstyr.

Skal være best

- Assemblin skal være en av bransjens absolutt beste når det gjelder å ha en trygg og god arbeidsplass. Vi har allerede gode rutiner og jobber målrettet med disse temaene. Men når det kommer til liv og helse, vil det alltid være rom for å bli enda flinkere, bedre og mer kunnskapsrike. Derfor lanserer vi denne uka som et felles nordisk initiativ; for å få det fram i bevisstheten på alle medarbeiderne, lære mer i alle ledd av organisasjonen og holde oss på tå hev, sier Hansen.

Helse er sikkerhet

- Sikkerhetsarbeidet i en bedrift som Assemblin involverer mange aspekter og områder. Det handler selvsagt om hvordan vi planlegger, tilrettelegger og gjennomfører arbeidet på prosjektene våre. Her vil fokuset ligge på temaer som arbeid i høyden, bruk av sikkerhetsutstyr, brannøvelser og strømgjennomgang, sier HMS-sjef Bengt Johnsen.

- Men når vi velger å kalle denne uka for en helse- og sikkerhetsuke, er det også i erkjennelsen av at den enkelte medarbeiders helse og livsstil ikke bare er en privatsak, men også en faktor som kan påvirke sikkerheten på arbeidsplassen.

Bilkjøring

- Bilkjøring er et av de andre fokusområdene denne uka. Tradisjonelt sett er det kanskje ikke det mest åpenbare sikkerhetstemaet i byggebransjen, men i praksis er bilkjøring noe av de farligste vi utsetter oss for i løpet av en arbeidsdag, sier Johnsen.

Assemblins helse- og sikkerhetsuke starter mandag 6. mai og vil ha aktiviteter og tiltak på programmet hver dag til og med fredag 10. mai. 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for luft, vann og energi. Vår visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner som får bygninger til å fungere og mennesker til å trives. Gjennom nære og lokale samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi dette mulig.

Vi har en omsetning på over 8,2 milliarder svenske kroner og har cirka 5 700 engasjerte ansatte på rundt 100 steder i Norden.

Les mer på assemblin.no