Vd-bloggen: Det finns bara två alternativ; att arbeta säkert – eller inte alls!

Bygg- och anläggningsjobb tillhör landets farligaste yrken och de senaste 10 åren har minst 95 personer i byggbranschen mist livet under ett arbetspass (utländsk arbetskraft ej inräknad). På Assemblin har vi en tydlig regel: vi arbetar säkert – eller inte alls. Och det borde vara en självklarhet för alla aktörer i byggbranschen – från byggherren, projektören, byggentreprenören och alla underentreprenörer till oss installatörer. Tyvärr är så inte fallet överallt.

Tidningen Byggindustrin publicerade nyligen en kartläggning från Arbetsmiljöverket av det senaste decenniets arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inom bygg- och anläggningssektorn. Dödsfallen har mestadels inträffat till följd av klämning, fall, trafikolyckor och händelser vid lassning och lossning av gods.

Det finns flera gemensamma nämnare för dessa tragiska olyckor. Vid alla händelser inträffade en eller flera avvikelser och det gjordes ingen eller en bristfällig riskbedömning vid avvikelsen. Därför vidtogs inte lämpliga säkerhetsåtgärder, eller så avbröts inte arbetet. Detta bottnar bland annat i att arbetsledning och instruktioner saknats, eller varit ofullkomliga, samt bristande underhåll och kontroll av utrustningen.

Kartläggningen visar också att det är svårt att hitta ansvariga och därför är fällande domar för dödsolyckor ovanliga i byggsektorn.

Stärk säkerhetstänket

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, pekar på att säkerhetstänket hos den enskilde medarbetaren behöver stärkas. Att vi måste komma bort från ”jag ska bara”-kulturen, där man förutsätts fixa det där sista för dagen trots att hjärnan är trött och behöver paus. Erik Lindén, HSEQ-chef på Ramirent är inne på samma spår och menar att nyckeln till en säkrare arbetsmiljö ligger i att skapa en kultur där man säger ifrån om någon tummar på säkerheten och att man gör det av omtanke om varandra.

Som jag ser det är ”jag ska bara”-kulturen nära relaterad till den machokultur som länge pågått i branschen. Man ska vara stor och stark och inte vara rädd för att ta i. Och i stället för att ta det säkra före det osäkra lassar man gärna på några extra brädor på axeln. För det går ju oftast bra. Oftast. Men inte alltid.

Engagemang från byggherren - en förutsättning

Jag har snart arbetat 30 år i bygg- och fastighetsbranschen; som investerare, byggherre, byggare och nu installatör. Min lärdom är att om ett projekt ska ha en stark kultur baserat på att arbeta säkert eller ej så spelar det ingen roll hur fokuserad byggaren och vissa av underentreprenörerna är om inte byggherren har satt agendan och har engagemanget.

Om ett projekt får rätt förutsättningar att skapa en sund säkerhetskultur blir det ordning och reda ifrån dag ett, vilket nästan alltid betyder att projektet blir lyckosamt avseende tid, kostnad och kvalitet och därmed lönsamt för alla inblandade parter. Alltså måste alla stå upp för att arbeta säkert – eller inte alls!

Tydlig nollvision

På Assemblin har vi en tydlig nollvision för arbetsplatsolyckor. Vi har en bit kvar till vårt mål, men arbetsmiljöfrågor står högt på agendan och vi jobbar systematiskt enligt särskilda processer med enkelt åtkomliga riskbedömningsverktyg och digitala rapporteringsverktyg. Vi har väl utvecklade utbildningsprogram i alla våra affärsområden och en koncerngemensam minimistandard för personlig skyddsutrustning.

Alla våra medarbetare ska ha rätt kompetens, behörighet och utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter tryggt och säkert. För ställt mot alternativet att aldrig någonsin mer kunna göra en arbetsuppgift till i livet är valet ganska självklart.

Stockholm, maj 2022

Mats Johansson, 
vd och koncernchef Assemblin

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete i byggbranschen? Kika in på "Håll nollan" – en kampanj från branschinitiativet ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” som Assemblin är en av initiativtagarna till. Läs också mer om hur vi jobbar med säkerhet på assemblin.se.