Multiuppdrag för modern bilanläggning

I Falun bygger Rolf Ericson Bil en fullserviceanläggning för bilhandel. Assemblin står för installationer inom värme och sanitet, ventilation och automation.

Rolf Ericson Bil startade 1952 och förutom anläggningen i Falun finns etableringar i Borlänge och Mora. Totalt sysselsätter företaget ett drygt hundratal medarbetare.

Den nya anläggningens totala bruttoarea blir cirka 10 000 kvadratmeter och innehåller förutom bilförsäljning även verkstad med lackanläggning, lager, reservdelsförsäljning och däckhantering.

Byggentreprenören Skoglunds Bygg har valt att anlita Assemblin för installationerna inom värme, sanitet, ventilation och automation. Valet av Assemblin baserades på den höga tekniska kompetensen och möjligheten att erbjuda samordnade installationer inom de olika teknikområdena.

I Assemblins leverans ingår bland annat sanitet, två värmesystem, två tryckluftssystem samt komfort- och processventilation. Hjärnan i anläggningen finns i det nav för fastighetsautomation som Assemblin har installerat. I undercentralen finns ett apparatskåp med en panel-PC, varifrån funktionerna styrs. Här samlas all kommunikation med installationernas olika delar, som ventilation med luftvärmare, styrning av värme och kyla, ytterbelysning och anslutning av det programmerbara styrsystemet i transformatorbås för starkström.

– Dynamiska flödesbilder gör att kunden på ett lättarbetat och överskådligt sätt kan följa och utvärdera anläggningens funktioner och utföra eventuella justeringar. Vi kan även vid behov ge kunden support på distans för snabb åtgärd, berättar Ronny Säll, filialchef för Assemblin Automation i Borlänge.

Första etappen av projektet slutfördes under 2019 och nu fortsätter arbetet med den andra etappen, som innefattar själva bilhallen. Hösten 2020 ska allt vara färdigställt och klart för inflyttning.

För mer information, kontakta:

Ronny Säll, filialchef Assemblin Automation, Borlänge, ronny.sall@assemblin.se, +46 10 472 69 55

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21