Prosjekt Sarpsborg blir Prosjekt øst

Prosjektavdelingen vår i Sarpsborg har byttet navn til Assemblin prosjekt øst.

Leveranse
Sted
- Endringen skjer for å få en mer helhetlig navnstruktur på avdelingene våre. Samtidig gir det en en mer dekkende beskrivelse av nedslagsfeltet til avdelingen, som jobber i et mye større geografisk område enn bare Sarpsborg, sier regionsdirektør Leif Stensrud.
 
Navnendringen innebærer ingen andre organisatoriske eller operasjonelle endringer.