Værste Brygge, Fredrikstad

Backe Østfold er totalentreprenør ved utbyggingen av Værste Brygge i Fredrikstad. Assemblin leverte varme, sanitær og sprinkler.

Oppdragsgiver
  • Backe Østfold
Status
  • Ferdig

Prosjektet ble påbegynt tidlig i 2015. Med sine tre lameller, som alle sto ferdige i 2017, ble bryggepromenaden på Kråkerøysiden i Fredrikstad komplettert. Prosjektet inneholder totalt 104 leiligheter og ny kaifront mot elva.

Boligene har en sentral beliggenhet like ved elva, samtidig som de er skjermet fra biltrafikk og støy. Det er lagt opp til god variasjon i leilighetenes utforming og størrelse – fra særegne studioleiligheter med stor takhøyde, til romslige frontleiligheter ut mot elva. Da første boligtrinn ble lagt ut for salg i 2014, gikk halvparten unna i løpet av ett døgn. Byggingen av Værste Brygge er et samarbeidsprosjekt mellom Backe Prosjekt og byutviklingsselskapet Værste Brygge AS.