Assemblin prosjekt Sarpsborg er nominert til Årets lærebedrift 2024

– Lærlingordningen sikrer oss kontinuerlig fornyelse og bedre kompetanseutvikling. Lærlinger kommer med mye ny kunnskap, rett fra skolebenken, som bidrar til faglig oppdatering, sier Lars Petter Fjeldstad, avdelingssjef for Assemblin prosjekt Sarpsborg.

Leveranse
Sted

Assemblin prosjekt Sarpsborg har høy kompetanse og lang erfaring på markedet. I avdelingen jobber det 62 ansatte. Blant disse er 36 av dem utførende faglærte, og 12 lærlinger. 

Lars Petter Fjeldstad er avdelingssjef for Rør Prosjekt, som har blitt nominert til Årets Lærebedrift 2024. Han er stolt over nominasjonen, og forteller at lærlingene er høyt verdsatt i bedriften – og det er det mange grunner til. 

– Lærlingordningen sikrer oss kontinuerlig fornyelse og bedre kompetanseutvikling. Lærlinger kommer med mye ny kunnskap, rett fra skolebenken, som bidrar til faglig oppdatering. 

– Ved å tilby læreplass til ungdommer, får vi også de «digitale innfødte» rett inn i bedriften. Ungdommen i dag besitter en digital kompetanse som er høyt etterspurt i de fleste bedrifter, sier Lars Petter, og legger til: 

– I tillegg setter vi stor pris på entusiasmen og den energien som ungdommene tar med seg til arbeidsplassen!

Trygghet og forutsigbarhet 

Bedriften er opptatt av å ta godt imot lærlingene og gi dem en god start på lærlingsperioden deres. Lærlingene har sin lærlingeansvarlig som de skal jobbe tett sammen med. 

– Vi ønsker å skape trygghet og forutsigbarhet slik at de kan utvikle seg til gode fagarbeidere. 

– Vi har en felles lærlingedag for alle lærlinger. Der har vi introduksjon til Assemblinkulturen, verdiene våre, HMS, kvalitet og diverse andre rutiner, sier Lars Petter. 

Lærlingene blir inkludert på lik linje som alle ansatte, og de får delta på alt av det faglige og sosiale som arrangeres i avdelingen.  

– De beste medarbeiderne skaper de beste resultatene, sier Lars Pette

Fokus på likestilling 

Lars Petter forteller at det er viktig å få fram til de andre ansatte at lærlingene er i et opplæringsløp; de er ikke ferdige. Det bidrar til å «rydde» plass til dem i bedriften.  

– Det er helt essensielt å ta vare på menneskene i bedriften, for det er jo de som er de virkelige verdiene her. 

Siden 2023 har de hatt en konsernovergripende handlingsplan for økt mangfold og inkludering, med fokus på likestilling, som gjelder alle aktiviteter i Assemblin.  

– Enhver person i avdelingen, om det er lærling eller rørleggerbas skal føle seg verdsatt. Alle kan ikke være involvert i alt, men alle skal være involvert i noe.  

– En mangfoldig bransje speiler samfunnet og fører til verdiøkning og vekst i alle ledd, avslutter Lars Petter. 

Vinner av Årets Lærebedrift 2024 kåres på Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Håvard Hamansen Wallstad, fra fjorårets vinnerbedrift Nilsson Haras, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2024. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta 5. juni.

Se alle de nominerte bedriftene her!