Orkla City, Oslo

Assemblin AS leverer varme, sanitær, kjøling og sprinkler til Orklas nye hovedkontor på Skøyen i Oslo. Bygget skal stå klart i 2018.

Sted
Oppdragsgiver
  • Skanska

Orkla City består av et kontorbygg på 19.500 kvadratmeter samt 1.500 kvadratmeter boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 7 etasjer og et tårn på 16 etasjer. I tillegg kommer en parkeringskjeller.

- Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent. Det stiller store krav leverandørene, men Assemblin har jobbet med denne typen prosjekter i flere år og har både kompetanse og erfaring til å ivareta kravene på en god måte.

Byggestart var i oktober 2016, med planlagt ferdigstillelse i 2018. Orklas nye hovedkontor, som har adresse Drammensveien 149, vil romme konsernledelsen, ledelsen for Orklas fem forretningsområder og flere av Orklas norske selskaper. Assemblins prosjektavdeling i Oslo har ansvar for leveransen.