Varme til alle formål

Assemblin leverer komplette varmeanlegg basert på sentrale varmekilder og distribusjon av varme ut til brukerne.

Våre komplette varmeanlegg leveres med systemløsninger som er tilpasset det enkelte bygg utfra både funksjonalitet, økonomi og estetikk. Våre medarbeidere har lang erfaring i å prosjektere, installere og innregulere varmeanlegg slik at de gir optimal effekt.

Varmepumper

Selv om det er kaldt ute, er det mye energi i uteluften. Varmepumper utnytter denne energien slik at du får en lun og varm bolig.
En varmepumpe henter gratis energi fra omgivelsene. For hver kWh tilført energi leverer en varmepumpe 3-6 kWh varmeenergi tilbake til din bolig.

Fjernvarme

Assemblin tilbyr både totalentrepriser og mindre oppdrag innenfor fjernvarmeprosjekter. Ved totalentrepriser tar vi et helhetlig ansvar for produksjonsanlegget, fra prosjektering og installasjon til distribusjon av fjernvarmen. I de tilfeller hvor oppdragsgiver bare trenger bistand i enkelte deler av prosessen eller anlegget, hjelper vi til der det er behov.
Assemblin har alle godkjenninger og sveiselisenser som er påkrevd for å jobbe med fjernvarmeanlegg.

Innenfor fjernvarme tilbyr vi blant annet:

  • Prosjektering
  • Montering av fjernvarmerør og -ledninger både over og under bakken
  • Installasjon av fjernvarmesentral
  • Undersentral
  • Rørmontasje
  • El-installasjoner
  • Isolering