Kuben yrkesarena, Oslo

Kuben yrkesarena er et nytt skoleanlegg på Risløkka i Oslo. Skolen åpnet i august 2013.

Sted
Oppdragsgiver
  • Undervisningsbygg Oslo KF

Kuben yrkesarena er et nytt skoleanlegg på Risløkka i Oslo. Skolen åpnet i august 2013. Den videregående skolens programtilbud omfatter bl.a. bygg- og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, helse og sosialfag.

I tillegg til læringsarealene omfatter kompetansesenteret arealer for bibliotek, baskethall og kroppsøving, administrasjon, kantine, vrimlearealer, takterrasse og parkering. Bygget er på syv etasjer og har et totalareal på 42.330 kvadratmeter. Skolen har plass til cirka 1.400 elever pluss ansatte.

Assemblins leveranse omfattet:

  • Sprinkler
  • Sanitær
  • Varme
  • Kjøling
  • Gass
  • Trykkluft