Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg er lokalisert på Vallø i Tønsberg kommune og behandler avløpsvann og slam fra Tønsberg og omliggende kommuner.

Sted
Oppdragsgiver
  • Tønsberg renseanlegg IKS

Anlegget ble i perioden 2014 - 2016 utvidet med et nytt biologisk rensetrinn. 

Det meste av utvidelsen foregikk innenfor eksisterende bygningsmasse ved at eksisterende bassenger ble bygd om. I tillegg ble anleggets kontordel rehabilitert og oppgradert, samt at det blir bygd nye garderober og møterom.

Assemblins prosjektavdeling i Sarpsborg sto for leveransen av varme og sanitær.