Oslo kommune, vann og avløpsetaten

Assemblin leverer elektrotjenester i forbindelse med daglig drift og prosjekter hos Oslo kommune, vann og avløpsetaten.

Sted
Oppdragsgiver
  • Oslo Kommune, vann og avløpsetaten

Vann og avløpsetaten har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Type bygg: Driftsbygninger/industri
Ansvarlig avdeling: Service elektro, Oslo