Bjølstad studentboliger, Fredrikstad

Bjølstad studentboliger består av 202 boenheter oppført i massivtre. Assemblin leverte varme, sanitær og sprinkler.

Oppdragsgiver
  • Ove Skår AS

De nye studentboligene på Bjølstad er lokalisert i forlengelsen av eksisterende studentboliger, og utgjør i praksis ett anlegg. Boligene er utformet som en U som skjermer studentene mot støy fra vei. Bygget innehar ulike boformer fra enmannshybler til åttemanskollektiv. Bygget tilbyr fellesfunksjoner som flere stillerom for lesing og fellesstue.

Tekniske installasjoner er plassert på tak, for å gi mest mulig areal på bakkeplan til ute-oppholdsarealer til studentene.